Rozvod vody

V oblasti rozvodů vody patří JMA mezi dodavatele s nejvíce zkušenotmi. Nabízíme vysoce spolehlivá řešení všude tam, kde je voda získávána, skladována či distribuována. Přejít k výrobkům

Rozvod vody

Každý, kdo projektuje, staví nebo provozuje vodovodní sítě, přikládá velký význam efektivnosti a dlouhodobě spolehlivé funkčnosti všech součástí. Z tohoto úhlu pohledu hrají armatury zásadní roli. Manuálně či automaticky regulují tlak a průtok, chrání potrubí, čerpadla a ostatní součásti před poškozením. Ve vodárenství jsou armatury vystaveny značnému namáhání kvůli vysokým tlakům vody, extrémním teplotám, pouštním či naopak tropickým podmínkám. Instalované armatury musí splňovat požadavky na materiál, použité technologie a kvalitu, která musí být perfektní. Je zkrátka potřeba, aby bylo zajištěno, že armatura bude spolehlivě fungovat po desetiletí. Dlouhodobá životnost znamená ekonomický přínos.

VAG patří mezi nejzkušenější poskytovatele řešení v oblasti rozvodu vody. Armatury pro vodárenství vyvíjíme po desetiletí. Kdekoli je voda upravována, získávána, uchovávána a distribuována, VAG řešení hrají důležitou roli. Neexistují téměř žádné vodárenské společnosti, čerpací stanice nebo úpravny vody, které by nepoužívaly JMA armatury.

References

Water supply in India

In a highly ambitious move, the State government of Karnataka has embarked upon ensuring round-the-clock water supply in three major cities of North Karnataka. Gulbarga, Hubli-Dharwad and Belgaum.

Bisalpur-Jaipur Water Supply

The city of Jaipur is the capital of the Indian state of Rajasthan in the north-west of India. Via a 106 km long supply pipeline, the Bisalpur-Jaipur water supply project delivers water from the Bisalpur dam to Jaipur.

VAG armatury v rozvodech vody

Odebírat kvalitní vodu přímo ze zdroje a dopravit ji ke spotřebiteli je náročný úkol. Aby bylo možné splnit všechny jeho výzvy, nabízí JMA jedno z nejobsáhlejších výrobkových portfolií na světě. Obsahuje šoupátka a EKN® Uzavírací klapky, DUOJET® Od- a zavzdušňovací ventily, regulační armatury jako RIKO® Plunžrový ventil, hydranty, navrtávací pasy a navíc i inovativní řešení jakými jsou BAIO®plus Systém či HOD®lock Systém.

Přejít k výrobkům

Potřebujete naši pomoc? Velmi rádi Vám pomůžeme!