Plyn

Kompletní nabídka armatur pro plynárenské rozvody z jediného zdroje. Spolehlivost, funkčnost a vysoká odolnost - to vše představují výrobky JMA. Přejít k výrobkům

Plynárenství

Společně s cenou nafty stoupá i důležitost zemního plynu v energetických dodávkách. Podle zpráv Mezinárodní agentury pro energii bude poptávka po zemním plynu v nadcházejících letech růst významněji než po ostatních fosilních palivech. Také v průmyslu narůstá význam zemního plynu, a to především v nových kombinovaných plynárnách a parních elektrárnách. Stále důležitějším se stává také bioplyn, který je dostupný v různých teplotních rozmezích. Specifickým podmínkám musí vyhovovat také armatury, které jsou pro tyto aplikace určené.

Armatury pro použití v plynárenství – ostatně jako všechny ostatní armatury – musí být spolehlivé, zcela těsnicí a bezpečné za provozu. VAG armatury mají všechny tyto vlastnosti, což dokazují atesty a certifikáty od autorizovaných nezávislých zkušebních institucí. Naše armatury splňují nejen předpisy European Standards, ale mají i další důležitá osvědčení.

References

Biogas station in Vrakuňa

Biogas is mainly produced by fermenting methane in raw materials, i.e. the fermentation of waste. However, depending on how it is produced, biogas may contain extremely aggressive impurities, such as hydrogen sulphide. And biogas prevails in a wide...

VAG Valves in the Gas Industry

A summary of references projects with VAG valves in the gas sector.

VAG armatury pro plynárenství

VAG vyrábí široké portfolio plynárenských armatur pro použití pro středně vysoké až vysoké tlaky. Patří sem uzavírací klapky jako například EKN® Uzavírací klapka pro velké a dálkové průmyslové potrubí, šoupátka jako je EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko či velmi malé armatury pro domovní přípojky. V závislosti na požadavcích, které musí být splněny, každá JMA armatura může být osazena různými druhy pohonů: elektrickým, pneumatickým nebo mechanickým pohonem.Máte možnost si koupit celou škálu armatur pro rozvody a zařízení pro plyn od jednoho jediného zdroje – VAG. Výsledkem bude, že obdržíte řešení, které bude navrženo a vyrobeno podle Vašich individuálních potřeb.

Přejít k výrobkům

Potřebujete naši pomoc? Velmi rádi Vám pomůžeme!