Certifikáty a politiky

Certifikáty a politiky JMA a skupiny VAG

Naše společnost pro své výrobky a působení získala řadu certifikátů, dodržuje také různé interní politiky:

Certifikáty

Udržování životního prostředí

Environmentální profil JMA

Politika QMS a EMS

Politika bezpečné práce