Věděli jste, že...?

Montážní vložky - neprávem podceňované armatury

04.04.2017

Zkorodované šrouby a matice v armaturní šachtě

Armaturní kříž DN 1200: 128 závitových tyčí, 640 matic

Montážní vložky jsou komponenty usnadňující montáž a demontáž armatur nebo jiných prvků v potrubí. Zákazníci se při volbě typu a provedení velmi často řídí výhradně cenou a často tak opomíjí sekundární náklady.

Těmi se rozumí zejména zabudování do potrubí společně s armaturou, fyzická náročnost montáže pro montéry, funkčnost po letech zabudování a případná možnost její demontáže.

Výběr typu montážní vložky

Konstrukčně se dělí vložky na dvě základní skupiny. První je provedení s tzv. průchozími závitovými tyčemi, ve druhé skupině jsou vložky s tzv. jednostranně průchozími závitovými tyčemi.

První typ je nejrozšířenější pro svoji tradici a také cenu. Na rozdíl od provedení s jednostranně průchozími tyčemi je však montáž časově a fyzicky náročná. Jako příklad lze uvést montážní vložku DN 600 PN 10, kde montér musí prošroubovat při montáži na 20 závitových tyčích 100 kusů matic. Z tohoto důvodu se objevují na trhu montážní vložky, které mají konstrukci, kde je zafixování stavební délky dané montážní vložky prováděno se sníženým počtem závitových tyčí.

Šachty a kolektory jsou prostory, ve kterých je vysoké riziko vzniku koroze na nechráněném povrchu zabudovaných prvků. V praxi se navíc ukázalo, že přibližně po 6 měsících začínají korodovat dokonce i pozinkované šrouby. U montážních vložek je toto zásadní problém, jelikož zkorodované závity dfct. eliminují její funkci v případě demontáže armatury z potrubí a musí se přistoupit k destruktivním metodám odstranění nefunkčních závitových tyčí.

S ohledem na budoucí náklady je tedy vhodné zvážit, zda již při objednávce nepožadovat závitové tyče a spojovací materiál z korozivzdorných ocelí.

Adresa

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111 Napsat e-mail