Oznámení

Armaturka mění své jméno na VAG

04.08.2017

Počátky Jihomoravské armaturky sahají do roku 1881, kdy Václav Kudrna založil firmu „Václav Kudrna, slévárna a strojírna“. Z malé společnosti se stal nejvýznamnější tuzemský výrobce vodárenských armatur, který stále zvětšuje celosvětově svůj tržní podíl.

 

Pan Kudrna jistě nepředpokládal, že z původních 61 slévačů a 10 zámečníků na počátku 3. tisíciletí vyroste silná společnost s nadnárodním dosahem čítající na 600 zaměstnanců, jejíž produkty jsou exportovány do více jak 60 zemí celého světa.

V průběhu 135 leté historie prošlo společností na 7 generací zaměstnanců, společnost během svého vývoje průběžně vystupovala pod obchodními názvy HAK, Armaturka, Sigma Hodonín, Jihomoravská armaturka a nyní nově od 1. srpna ponese název VAG. Z malé regionální firmy vyrostla silná nadnárodní společnost s ročním obratem 1,4 mld. Kč. Dosud JMA vystupovala jako člen skupiny VAG Group. V rámci procesu glokalizace produktů a služeb je tato transformace žádoucí. Název společnosti a loga našich armatur ponesou totéž označení VAG. Lidé a kvalita hodonínských armatur zůstává, avšak nový název je více srozumitelný pro naše zahraniční partnery a přispěje ke snadnějšímu průniku na nové světové trhy.

Změnou prošel nejen název společnosti, ale také zásadní procesy a fungování. Chtěli bychom, aby lidé odložili historicky zažitou představu, kdy je armaturka vnímána pouze jako producent hluku, prachu či jiných dalších ekologických negativ. Zastáváme názor, že moderní firma je „zelená“ firma, která musí synergicky fungovat nejen se svými zaměstnanci, obchodními partnery, bezprostředním okolí, ale také s životním prostředím, jehož nedílnou součástí je.

Od roku 1995 byl zahájen systematický proces snižování produkce škodlivých emisí do ovzduší. Díky 130 mil. investici se armaturka v této době stala provozem s nejmodernější elektrotavírnou v Evropě namísto původních kupolových pecí, zavedla využití práškových barev, vyměnila mokré hladinové odlučovače tuhých emisí a provedla řadu inovací ve výrobním procesu, aby byl provoz ekologicky přívětivější. Produkce emisí organických rozpouštědel klesla po těchto úpravách a investicích v roce 2014 o neuvěřitelných 97%. Zrušení kupoloven a  využití nové nákladnější avšak ekologičtější směsi pro výrobu odlitků vedlo také k výraznému snížení produkce zápachu resp. emisí oxidu síry.

Těžký průmysl a obrábění kovů s sebou nese negativní produkci nadměrné hladiny hluku. Protože armaturka leží v centru obytné části, je pro nás neméně důležité také soužití s místními obyvateli. Od roku 2002 bylo investováno téměř 50 mil. Kč s částečnou invencí Evropských dotačních fondů do vybudování protihlukové stěny a instalace tlumičů hluku na nejvíce exponovaných místech. Přínos těchto investic se promítl ve značném snížení hladiny hluku měřeného v bezprostřední blízkosti okolních obytných domů, vzhledem k roku 2001 o 13 – 20 dB! Slévárna dostala novou „tvář“ a vůči sídlištní zástavbě nevystupuje již jako nevzhledná průmyslová budova.

Na všech úsecích společnosti byl zaveden Proces systému environmentálního managementu dle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Slévárna je první v ČR, která tuto environmentální certifikaci obdržela.

Srpen 2017 je dalším významným milníkem v historii JMA. Věříme, že nový název VAG v zelených barvách podtrhne význam a smysl naší firemní filosofie: „ Úspěšná společnost na prahu 21. století může být pouze ta, která se zabývá problematikou životního prostředí, žije v naprosté synergii se svým okolím a lidskými zdroji a ctí pravidla podnikatelské etiky vůči svým obchodním partnerům.“

Adresa

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111 Napsat e-mail